Insamlingsstiftelsen Kattjouren har till syfte att göra världen till en tryggare och gladare plats för nödställda djur, genom att ge dem livräddande vård samt bekosta andra insatser för att hjälpa dem att må och leva bättre.

Insamlingsstiftelsens grundsyn är att djur är individer med känslor, tankar samt ett egenvärde och en rätt till sina liv, samt att vi som människor i relation till djuren har ett främsta ansvar i att hjälpa dem att få leva och få en god livskvalitet på sina egna villkor. Insamlingsstiftelsen har en kompromisslös inställning när det handlar om synen på djur som individer, med ett egenintresse av att få leva och vara lyckliga. Insamlingsstiftelsen stödjer aldrig på något sätt, att djur som kan bli friska, eller få ett bra liv trots sjukdom/skada/funktionsnedsättning, dödas. Stiftelsens medel används i enlighet med denna grundsyn.