Insamlingsstiftelsen Kattjourens främsta syfte är att rädda djurindividers liv genom att bekosta veterinärvård och andra kostnader för dem. Vi bidrar också till insatser för att att bibehålla banden mellan djur och deras människofamiljer, när det uppenbart är i djurens bästa intresse, samt arbetar för att höja djurs status och positivt påverka människors attityder gentemot djur.

Stiftelsen verkar för sitt syfte genom att samla in medel via hemsida, sociala medier samt med hjälp av samarbeten och projekt. I första hand samlar insamlingsstiftelsen in medel till den djurräddningsverksamhet – via förmedling av hjälp – som nätverket Kattjouren bedriver, men också till andra verksamheter som uppfyller de högt ställda etiska kriterier som stiftelsen verkar efter. Stiftelsen bedriver ingen egen operativ djurskyddsverksamhet och hanterar inga djur.

En grundläggande utgångspunkt för stiftelsens verksamhet är tanken om “empowerment” – att ge människor den kraft de behöver för att själv kunna bidra till en lösning av problem som berör dem. Kraft kan handla om att stötta ekonomiskt eller ge kunskap men också om att skapa mötesplatser.