Vår ideologiska grund är no kill-synsättet som innebär att vi ser det som människans främsta ansvar i djurrätts- och djurskyddsverksamhet, att göra allt för att hjälpa djur att leva och må bra. Vårt synsätt innebär inte att vi menar att djur aldrig ska avlivas, utan att detta att ta någons liv är ett sistahandsalternativ, som endast ska väljas när det för djurens egen skull är det enda som kan göras. Ett liv ska aldrig avslutas av praktiska skäl, t.ex för att det skulle bli dyrt eller svårt att ge den vård som behövs eller för att en djurhjälpsorganisation har svårt att finna ett hem. 

Insamlingsstiftelsen finns inte för att lösa populationsproblemet med hemlösa katter, även om vi så klart gärna bidrar till det syftet också. Vi finns först och främst för den enskilda individen. Vi finns för att de skadade och sjuka djur som behöver omfattande och dyr vård ska kunna få den. Självklart vill vi hjälpa så många vi kan. Men i valet mellan att hjälpa många och att finnas där för den individ som behöver mycket hjälp, så står vi i första hand upp för individen.

Vi gör det för att alla är värdefulla och viktiga för oss – och för att vi ser det som ett självklart ställningstagande när det gäller att höja djurs status. Från vårt perspektiv är det enda sättet att trovärdigt stå för att djur är kännande, tänkande och viktiga individer med en rätt till sina liv, att i både ord och handling visa att varje individ är värdefull. Vi gör det genom att bidra med medel till all den vård och hjälp individen behöver. Vi ser att det tillvägagångssättet sprider hopp, en bristvara och något som är livsviktigt för att människor ska orka engagera sig över tid.

Insamlingsstiftelsen Kattjouren ger endast stöd till djurräddning som bedrivs utifrån värdegrunden No kill, där alla friska samt behandlingsbara djur räddas. Vi står för att djur är kännande, medvetna individer med ett egenintresse av att få leva sina liv och må bra. Det stöd vi ger ska alltid fylla det syftet.