Insamlingsstiftelsen Kattjouren verkar utifrån ett synsätt grundat på No Kill ideologin och stödjer bara djurräddning som sker på ett sätt som stämmer överens med den.

Att agera enligt No Kill innebär att aldrig någonsin avsluta en frisk eller behandlingsbar djurindivids liv. Det innebär också att ge individer med kronisk sjukdom/funktionsnedsättning ett bra liv utifrån deras egna förutsättningar.

För oss har alla rätt till vård och rehabilitering – oavsett kostnad, ålder och tid.

Insamlingsstiftelsen Kattjouren ger endast stöd till insatser som bedrivs utifrån värdegrunden No Kill. Vi står för att djur är kännande, medvetna individer med ett egenintresse av att få leva sina liv på just sina villkor, att få uppleva glädje, gemenskap och lycka. Det stöd vi ger ska alltid fylla det syftet.