Insamlingsstiftelsen Kattjourens koppling till nätverket Kattjouren är att nätverket 1995 grundades av Shalini Persson för att hjälpa hemlösa katter. Vännen Manuel Gaspar anslöt snabbt och tillsammans grundlade de ett arbetssätt där synen på katterna som kännande, tänkande individer, med ett intresse av att få leva sina liv, var central. Nätverket var vid starten Sveriges första katträddningsverksamheten. No Kill-ideologin, att alla djur som kan överleva med vård ska få vården som behövs oavsett kostnad och att inga djurs liv ska avslutas om de kan räddas, var också något helt nytt.

I dag är Kattjouren ett enormt nätverk som samlar djurvänner som delar den centrala tanken om djurs egenvärde och rätt till sina liv. Nätverket finner varje år nya hem till hundratals djurindivider. Shalini och Manuel har gått vidare till nya projekt och bildat Insamlingsstiftelsen Kattjouren för att kunna hjälpa ännu fler djur. Stiftelsen bekostar vård som ges till katter som nätverket Kattjouren räddar och gör även andra insatser så långt tillgängliga medel finns för det.

Ett uttalat syfte med Insamlingsstiftelsen är att finnas där för djurindivider av alla slag, inte enbart familjedjur som katter och hundar. När djurs liv står på spel eller kan förbättras vill Insamlingsstiftelsen finnas där och göra skillnad. Stiftelsen bedriver inget praktiskt arbete med djur utan stöttar dem som gör det. Utöver finansiering av vård kan stiftelsen finansiera andra räddningskostnader samt driva projekt och utbildningsinsatser som gör att fler djur får hjälp.

En av grundpelarna i Insamlingsstiftelsens verksamhet är att allt arbete utförs ideellt. Styrelsen har självklart inget arvode och stiftelsen betalar normalt inte för några tjänster, förutom sådant som är helt nödvändigt att köpa in för att rädda djur och som det inte går att få kostnadsfritt (t.ex. vårdkostnader och Facebooks kostnad för marknadsföring av inlägg). Oavsett om det handlar om juridiska tjänster, marknadsföringsexpertis etc så bidrar alla som engagerar sig för stiftelsen med sin tid, utan att få någon ersättning.

Shalini och Manuel utgör stiftelsens styrelse. Shalini har juristexamen och är en uppskattad föreläser med fokus på genomslagskraftig kommunikation samt feedback. Dessa kunskaper använder hon även i sitt djurengagemang. Manuel är datasäkerhetsansvarig till yrket. Detaljfokus och säkerhetstänk är egenskaper han tillämpar i arbetet med Insamlingsstiftelsen Kattjourens ekonomi. 

Shalini och Manuel har numera breddat sitt syfte och vill se till att fler djur får hjälp – både familjedjur och andra djurindivider som grisen Albert och fåret Johannes på Gotlands Djurfristad.