Som insamlingsstiftelse står vi under länsstyrelsens granskning vilket innebär att årsredovisningen skickas in till myndigheten som bl.a. kontrollerar att minst 75% av insamlade medel använts till ändamålet (en andel som du kan se i årsredovisningen att vi når högt över). Vi har även en auktoriserad revisor som kontrollerar att vi följt ändamålsbestämmelserna och att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Årsredovisning

Här kan du hitta Insamlingsstiftelsen Kattjourens årsredovisningar.