Behandling av personuppgifter

Personuppgifter och GDPR
En personuppgift är varje uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Namn, telefonnummer och adress är några exempel.  

Insamlingsstiftelsen Kattjourens hantering av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ”GDPR”. GDPR finns för att skydda den personliga integriteten för individen.

Så hanterar vi dina uppgifter
De personuppgifter Kattjouren hanterar får vi del av när människor kontaktar oss för att ställa frågor eller bidra med medel till livräddande veterinärvård och andra räddningsinsatser som vi står bakom. 

Ifråga om de meddelanden vi får via e-post gäller att vi hanterar personuppgifter i dessa för att kunna ge de svar eller den hjälp som du som frågeställare söker. Gällande de personuppgifter vi får del av när privatpersoner skickar e-post till oss är den rättsliga grunden för behandlingen uppfyllande av avtal eller intresseavvägning. För att vi ska kunna ge dig den respons du efterfrågar behöver vi kunna hantera dina personuppgifter.

Enligt lag har vi en skyldighet att spara uppgifter om dig när du skänker ett bidrag. Vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi har en rättslig skyldighet att göra det. Vi sparar därför ditt namn, telefonnummer samt din mejladress.

Vi lämnar förstås inte dina uppgifter vidare utan ditt uttryckliga samtycke.

Vill du veta mer om behandlingen om dina personuppgifter? Kontakta info@insamlingsstiftelsenkattjouren.nu.