Insamlingsstiftelsen Kattjouren bekostar varje månad veterinärvård och mediciner för väldigt många djur. Insamlingar för enskilda individer görs för ett litet antal av alla dem som får hjälp. De insamlingar som ger överskott gör det möjligt för oss att bidra så att många andra kan räddas.

Insamlingsstiftelsen Kattjouren har under året bekostat vård och andra räddningsinsatser för djur som räddats av dessa verksamheter: 

  • Nätverket Kattjouren 
  • Kattkommando Syd 
  • KFV Skåne Sydväst 
  • Gotlands Djurfristad